Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2017

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Brismenefolk

Nu finns boende i Brismene att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fyra pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Brismenefolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller karta, register, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-4 (649 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

SÅNNARPS ROTE

Sid. 5-42 (153 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

BRISMENE ROTE

Sid. 43-92 (219 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

VÄSTARPS ROTE

Sid. 93-153 (273 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

PERSONREGISTER

Excelfil (344 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Börstigfolk

Nu finns boende i Börstig att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i sju pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Börstigfolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (252 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

SANDHEMS ROTE

Sid 4-55 (253 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

BÖRSTIG ROTE

Sid. 56-116 (297 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

EKARPS ROTE

Sid. 117-151 (170 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

TORNARPS ROTE

Sid 152-172 (85 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

KRINGLARPS ROTE

Sid 173-202 (167 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

DÖVE ROTE

Sid 203-264 (272 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

PERSONREGISTER

Excelfil (600 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Luttrafolk

Nu finns boende i Luttra att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Luttrafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (134 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

SYNNERÅLS ROTE

Sid 4-19 (76 kb)

Uppdaterad 2017-02-12

KNAGGÅRDS ROTE

Sid. 20-69 (236 kb)

Uppdaterad 2017-02-12

BACKGÅRDS ROTE

Sid. 70-114 (247 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

SKÖTTNING

Sid 115-150 (204 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

PERSONREGISTER

Excelfil (363 kb)

Uppdaterad 2017-02-12

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Vårkumlafolk

Nu finns boende i Vårkumla att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Vårkumlafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (160 kb)

Uppdaterad 2015-02-14

AXTORPS ROTE

Sid 4-41 (171 kb)

Uppdaterad 2017-01-19

HALLESTORPS ROTE

Sid. 42-74 (140 kb)

Uppdaterad 2017-01-19

VÅRSKÄLS ROTE

Sid. 75-114 (173 kb)

Uppdaterad 2017-01-19

VÅRKUMLA ROTE

Sid 115-161 (213 kb)

Uppdaterad 2017-01-19

PERSONREGISTER

Excelfil (395 kb)

Uppdaterad 2017-01-19

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

 

 Det är fritt fram att kopiera eller skriva ut delar av eller hela materialet. Ange gärna källan. Har du rättelser, tillägg och ändringar tar vi gärna emot dem: maila hbf@kinneved.se
 

 

Senast uppdaterad 2017-02-12