Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

TIDNINGSKLIPP

Kinneved

Luttra

Brismene - Börstig

Vårkumla

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Brismenefolk - uppdaterad och utökad!

Nu finns boende i Brismene att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fyra pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Brismenefolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller karta, register, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-4 (642 kb)

Uppdaterad 2024-04-28

SÅNNARPS ROTE

Sid. 5-55 (230 kb)

Uppdaterad 2024-04-28

BRISMENE BYROTE

Sid. 56-115 (286 kb)

Uppdaterad 2024-04-28

VÄSTARPS ROTE

Sid. 116-198 (374 kb)

Uppdaterad 2024-04-28

PERSONREGISTER

Excelfil (416 kb)

Uppdaterad 2024-04-28

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Börstigfolk

Nu finns boende i Börstig att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i sju pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Börstigfolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (217 kb)

Uppdaterad 2022-01-04

SANDHEMS ROTE

Sid 4-55 (217 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

BÖRSTIG ROTE

Sid. 56-116 (262 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

EKARPS ROTE

Sid. 117-151 (150 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

TORNARPS ROTE

Sid 152-172 (91 kb)

Uppdaterad 2023-01-08

KRINGLARPS ROTE

Sid 173-202 (133 kb)

Uppdaterad 2021-03-16

DÖVE ROTE

Sid 203-264 (264 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

PERSONREGISTER

Excelfil (622 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Luttrafolk

Nu finns boende i Luttra att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Luttrafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (115 kb)

Uppdaterad 2022-01-04

SYNNERÅLS ROTE

Sid 4-19 (76 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

KNAGGÅRDS ROTE

Sid. 20-69 (244 kb)

Uppdaterad 2023-12-15

BACKGÅRDS ROTE

Sid. 70-114 (222 kb)

Uppdaterad 2024-01-06

SKÖTTNING

Sid 115-150 (169 kb)

Uppdaterad 2022-01-04

PERSONREGISTER

Excelfil (361 kb)

Uppdaterad 2023-12-15

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Vårkumlafolk

Nu finns boende i Vårkumla att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Vårkumlafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (141 kb)

Uppdaterad 2022-01-04

AXTORPS ROTE

Sid 4-41 (174 kb)

Uppdaterad 2024-01-28

HALLESTORPS ROTE

Sid. 42-74 (142 kb)

Uppdaterad 2023-07-15

VÅRSKÄLS ROTE

Sid. 75-114 (175 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

VÅRKUMLA ROTE

Sid 115-161 (214 kb)

Uppdaterad 2021-09-05

PERSONREGISTER

Excelfil (403 kb)

Uppdaterad 2023-01-29

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

 

 Det är fritt fram att kopiera eller skriva ut delar av eller hela materialet. Ange gärna källan. Har du rättelser, tillägg och ändringar tar vi gärna emot dem: maila hbf@kinneved.se
 

 

Senast uppdaterad 2024-04-28