Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vår samling tidningsklipp 1894-1996

Läs detta först!
Här har vi scannat in föreningens samling av tidningsklipp.
De flesta kommer från Falköpings Tidning. Från en del år har vi mycket, från en del har vi lite.
Lägg märke till att tidsordningen inte är helt som den ska, speciellt inom varje år. Detta beror på att vi fått klippen i olika omgångar.
En del saknar datum och kan ligga på fel år. Andra saknas det bitar av. Några är inte så bra kvalité på, eftersom de är kopior vi fått. Ibland kan det råka vara dubletter.

Med detta sagt tror vi ändå att klippen är värda att titta på!

Klippen är scannade som pdf-filer, klicka på årtal du är intresserad av.

Senaste uppdatering 2021-11-16: 1961c
För information om tidigare uppdateringar, se längst ner på sidan

1894-1936
17 351 kB
1937-1939a
18 355 kB
1939b-1943a
21 933 kB
1943b-1949
22 123 kB
1950-1952a
16 299 kB
1952b-1953a
18 603 kB
1953b-1956
22 973 kB
1957-1958
30 059 kB
1959-1960
36 184 kB
1961a
28 560 kB
1961b
26 487 kB
1961c
26 407 kB
1961d
25 505 kB
1962
28 586 kB
1963
24 406 kB
1964
32 856 kB

1965
43 656 kB
1966
41 455 kB
1967
32 439 kB
1968
24 360 kb
1969a
26 068 kB

1969b
25 339 kB
1969c
21 106 kB
1969d
20 863 kB
1970a
32 188 kB
1970b
36 271 kB
1970c
30 999 kB
1970d
30 130 kB
1971a
29 859 kB
1971b
29 084 kB
1971c
33 083kB
1971d
30 801 kB
1972a
14 352 kB
1972b
30 655 kB
1972c
36 347 kB
1972d
27 554 kB
1973a
29 462 kB
1973b
31 322 kB
1973c
28 439 kB
1973d
33 423 kB
1974a
17 732 kB
1974b
21 961 kB
1974c
34 777 kB
1974d
34 462 kB

1975a
30 963 kB
1975b
32 644 kB
1975c
28 174 kB
1975d
27 065 kB

1976a
33 185 kB
1976b
36 689 kB
1976c
33 768 kB
1976d
27 906 kB

1977a
34 140 kB
1977b
28 342 kB
1977c
23 818 kB
1977d
23 201 kB
1978a
29 878 kB
1978b
34 304 kB
1978c
34 289 kB
1978d
31 273 kB
1979a
35 771 kB
1979b
43 187 kB
1979c
41 892 kB
1979d
37 431 kB
1979e
34 569 kB
1980a
23 247 kB
1980b
27 968 kB
1980c
36 855 kB
1980d
38 026 kB

1981a
33 787 kB
1981b
29 882 kB
1981c
26 903 kB
1981d
25 667 kB

1981e
24 418 kB
1982a
31 486 kB
1982b
30 508 kB
1982c
30 788 kB
1982d
30 585 kB
1983a
25 217 kB
1983b
22 129 kB
1983c
23 648 kB
1983d
27 311 kB
1984a
37 862 kB
1984b
41 697 kB
1984c
37 128 kB
1984d
38 405 kB
1985a
31 348 kB
1985b
30 129 kB
1985c
28 298 kB
1985d
28 062 kB
1986a
19 712 kB
1986b
23 079 kB
1986c
23 346 kB
1986d
22 497 kB
1986e-1987a
23 397 kB
1987b
24 689 kB
1987c
26 480 kB
1987d
20 587 kB
1987e
23 559 kB
1987f-1988a
21 905 kB
1988b
21 197 kB
1988c
21 565 kB
1988d
32 586 kB
1988e
23 540 kB
1988f-1989a
22 925 kB
1989b
22 501 kB
1989c
22 153 kB
1989d
19 645 kB
1989e
24 769 kB
1989f-1990a
30539 kB
1990b
31 481 kB
1990c
34 501 kB
1990d
33 836 kB
1990e
30 116 kB
1991a
24 538 kB
1991b
25 338 kB
1991c
27 261 kB
1991d
26 363 kB
1992a
24 006 kB
1992b
30 844 kB
1992c
27 387 kB
1992d
26 298 kB
1993a
24 471 kB
1993b
29 358 kB
1993c
28 541 kB
1993d
26 957 kB
1993e
30 812 kB
1994a
22 031 kB
1994b
30 107 kB
1994c
21 742 kB
1994d
26 769 kB

1994e-1995a
18 048 kB
1995b
27 315 kB
1995c
23 370 kB
1995d
16 583 kB
1995e
18 180 kB

1996a
29 167 kB
1996b
32 306 kB
1996c
31 362 kB
1996d
33 999 kB

Uppdatering 2016-03-13: Justering av indelning från 1987e till 1989a, 1995e tillagt, justering så att liggande sidor visas liggande
Uppdatering 2017-01-19: 1894-1936, 1952b-1953a, 1953b-1957a, 1958a-1960a, 1968-1969a, 1970b-1971a, 1971b, 1975a, 1981a, 1989f-1990a
Uppdatering 2017-01-23: 1939b-1943a, 1943b-1949
Uppdatering 2017-01-29: 1975a, 1977b (hette tidigare 1978a)
Uppdatering 2017-07-22: 1975b-1976a
Uppdatering 2018-09-23: 1971c-1972a, 1972b, 1972d, 1973a (1972d-1973a borttagen), 1981b, 1981c, 1981e, 1982a, 1984b, 1985 b, 1987c, 1988d, 1990b, 1992a, 1992b, 1994b, 1994d, 1995 b
Uppdatering 2018-09-29: 1971b, 1971c-1972a, 1972b,1972c, 1972d, 1973b, 1974d, 1977d
Uppdatering 2018-10-20: 1973c-1974a, 1977a, 1977b
Uppdatering 2018-10-29: 1972c, 1974b, 1974c, 1977c. Ny indelning: 1978a, 1978b, 1978c, 1978d, 1979, 1980
Uppdatering 2018-11-11: 1894-1936, 1939b-1943a, 1943b-1949, 1953b-1957a, 1970b, 1971a (1970b-1971a borttagen),
1971b, 1971c, 1971d, 1972a (1971c-1972a borttagen), 1974c,1974d, 1977a, 1977b, 1977c
Uppdatering 2018-11-22: 1953b-1956, 1957-1958, 1959-1960a, 1960b-1961, 1962, 1963, 1964, 1965a, 1965b-1966a, 1972a, 1978a, 1978b, 1978c, 1978d
(1953b-1957a, 1957b-1959a, 1959b-1960a, 1960b-1961a, 1961b-1962a, 1962b-1964 borttagna)
Uppdatering 2018-12-15: 1970a, 1970b, 1970c, 1970d
Uppdatering 2018-12-29: 1971a, 1971c, 1971d, 1972c, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969a, 1969b (1965a, 1965b-1966a, 1966b-1967, 1968-1969a borttagna)
Uppdatering 2019-01-21: 1979a, 1979b, 1979c, 1979d, 1979e (1979 borttagen)
Uppdatering 2019-02-16: 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1981e
Uppdatering 2019-03-07: 1975b, 1976a, 1976b (1975b-1976a borttagen)
Uppdatering 2019-03-10: 1970a, 1970b, 1970c, 1970d, 1971a, 1979a,1979b
Uppdatering 2019-03-27: 1894-1936
Uppdatering 2019-04-28: 1969a, 1969b, 1969c, 1969d
Uppdatering 2019-06-30: 1973a, 1973b, 1973c, 1973d, 1974a (1973c-1974a borttagen)
Uppdatering 2019-08-18: 1969a, 1969b, 1975a, 1975b, 1975c, 1976a
Uppdatering 2019-09-15: 1982c, 1983a, 1983b, 1983c, 1983d (1982c-1983a borttagen)
Uppdatering 2019-09-10: 1894-1936, 1943b-1949, 1957-1958, 1964
Uppdatering 2019-11-06: 1973a, 1973b, 1973c, 1979a, 1979b, 1979c, 1979d, 1981a, 1981b,1981c,1981d, 1981e, 1982a
Uppdatering 2019-11-11: 1981e, 1982a, 1982b, 1982c, 1982d, 1986e-1987a, 1987f-1988a, 1988d, 1988e, 1993b
Uppdatering 2019-11-21: 1981d, 1981e, 1993b, 1993c
Uppdatering 2019-12-15: 1974c, 1974d
Uppdatering 2019-12-29: 1963, 1968, 1970a, 1970b, 1971a, 1972b, 1973d, 1974a, 1975a.
1980, 1981a, 1982a, 1983a, 1983c, 1983d, 1984d, 1985d, 1987e, 1988d
Uppdatering 2020-02-08: 1975a., 1975b, 1975c, 1975d
Uppdatering 2020-03-07: 1974d., 1981e, 1982a, 1982b, 1982c
Uppdatering 2020-03-24: 1975b
Uppdatering 2020-04-26: 1989f-1990a, 1990b, 1990c, 1990d, 1990e (1990f borttagen)
Uppdatering 2020-09-15: 1971c, 1975a, 1975d, 1976b, 1976c, 1976d, 1979a,, 1982c, 1982d, 1984d,
1985a, 1985b, 1985c,1985d, 1990b, 1990d, 1990e (1984e-1985a borttagen)
Uppdatering 2020-10-02: 1991a, 1991b, 1991c, 1991d
Uppdatering 2020-11-02: 1985c
Uppdatering 2020-11-22: 1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1993e
Uppdatering 2020-12-20: 1992a, 1992b (ny), 1992c (tidigare 1992b)
Uppdatering 2021-01-05: 1996a, 1996b, 1996c, 1996d
Uppdatering 2021-01-10: 1992a, 1992b, 1992c, 1992d (ny)
Uppdatering 2021-01-23: 1976b, 1976d, 1984a, 1984b, 1991b, 1991c, 1991d, 1992a, 1993b, 1993c, 1993e
Uppdatering 2021-02-18: 1984a, 1984b, 1984c, 1984d
Uppdatering 2021-03-29: 1957-1958, 1959-1960a,1984a, 1992b, 1992d
Uppdatering 2021-04-05: 1986a, 1986b, 1986c, 1987c, 1987d, 1987f-1988a, 1991b, 1992a, 1996d
Uppdatering 2021-06-22: 1979c, 1979d, 1980, 1982c, 1982d, 1987c, 1989e
Uppdatering 2021-07-12: 1980a, 1980b, 1980c (1980 borttagen)
Uppdatering 2021-08-15: 1980c, 1980d. Länkar korrigerade på 1980a, 1980b
Uppdatering 2021-08-28: 1984b, 1984c.
Uppdatering 2021-10-02: 1980b, 1980c,1980d.
Uppdatering 2021-10-23: 1959-60, 1961a, 1961b, 1961c, 1961d (1959-1960a och 1960b-1961 borttagna).

Senast uppdaterad 2021-11-16