Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2018

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vi har nu inventerat samtliga gravstenar på Kinneveds kyrkogård t.o.m. 2016-09-15.
På gravplanen kan du se vilka nummer gravarna har. Sedan finns fotografier och texter i sex olika dokument (se nedan).

Vi har även inventerat samtliga gravstenar på Vårkumla och Brismene kyrkogårdar t.o.m. 2015.

Observera att filerna är rätt stora, då de innehåller många färgfoton.

Uppdatering 2016-12-12: Gravstenar inledning, Gravregister Brismene
Uppdatering 2016-11-20: Brismenegravar
Uppdatering 2016-09-18: Gravstenar inledning, del 2, 3,5,6, Gravregister Kinneved, Vårkumlagravar samt Gravregister Vårkumla
Uppdatering 2015-06-14: Gravstenar del 1
Uppdatering 2014-09-20:
Gravstenar del 4

KINNEVED

Gravstenar inledning

Sid. 1-2, 170-173 (inledning, borttagna/omgjorda samt gravplaner)

Uppdaterad 2016-12-12

4 454 kB

Gravstenar del 1

Sid. 3-31 (grav A001 - C134/135)

Uppdaterad 2015-06-14

16 287 kB

Gravstenar del 2

Sid. 32-59 (grav C136/137 - E077/078)

Uppdaterad 2016-09-18

15 777 kB

Gravstenar del 3

Sid. 60-87 (grav E079/080 - E280/281)

Uppdaterad 2016-09-18

16 094 kB

Gravstenar del 4

Sid. 88-115 (grav E282/283 - F167)

Uppdaterad 2014-09-20

15 215 kB

Gravstenar del 5

Sid. 116-141 (grav F168 - K043/044)

Uppdaterad 2016-09-18

16 263 kB

Gravstenar del 6

Sid. 142-169 (grav K045/046 - U018)

Uppdaterad 2016-09-18

18 360 kB

Gravregister Kinneved

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2016-09-18

152 kB

 

VÅRKUMLA

Vårkumlagravar

Sid. 1-44 (hela inventeringen inkl. gravplan).

Uppdaterad 2016-09-18

28 064 kB

Gravregister Vårkumla

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2016-09-18

68 kB

BRISMENE

Brismenegravar

Sid. 1-45 (hela inventeringen inkl. gravplan.

Uppdaterad 2016-11-20

27 256 kB

Gravregister Brismene

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2016-12-12

72 kB

 

Senast uppdaterad 2016-12-12