Startsida / Beskrivning / Ordlista / Artikel / Litteraturlista / Inventering / Kartor / Teckningar och fotografier
Länkar / Fornlämningar / C14 / Slutarpsdösens Vänner / E-mail

Det finns tre olika fotouppsättningar samt en sida med teckningar. Samtliga innehåller tumbilder med länkar vidare till större bilder.

1. Fotografier från utgrävning, tagna av Sune Lindqvist 1910, © ATA. Sidan ligger hos Kinneveds hembygdsförening.

2. Nya fotografier av dösen, tagna av Slutarpsdösens vänner.

3. Foton på Slutarpsdösens Vänner.

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C14-dateringar

Om Slutarpsdösens Vänner

 Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06. E-mail