Startsida / Beskrivning / Ordlista / Artikel / Litteraturlista / Inventering / Kartor / Teckningar och fotografier
Länkar / Fornlämningar / C-14 / Slutarpsdösens Vänner / E-mail

Slutarpsdösen i Melins inventering 1929

 

D.nr 0597 Ank. -4.FEB.1930

t.Vitt.Akad. & Riksantikvarien

 

FORNLÄMNING N:r 12

Art: Dös

Antal fornlämningar: 1.

Socken: Kinneved

Härad: Frökinds

Landskap: Västergötland

Län: Skaraborgs

Lägenhet: Lissgården

Ägare: Ivar Gustavsson

Översiktskarta: Ekon. kartan Slöta 1:20000.

Orienteringsuppgifter: 95 m. SV vägen Slutarp - Mönarp och S30V om Lissgården.

Terränguppgifter: På en låg, flack kulle i åkern.

Beskrivning: Ett stenröse med en mycket vacker kantkedja bestående av ungefär ½ m. stora stenar. Kedan är fullständig röset runt. Röset är 11 m. i diam. och 0,7 m. högt.

Mitt på röset ligger dösen, av vilken endast takhällen synes. Denna är 3,4×2,1 m. och har omkring 60 offerskålar.

Röset är flackt och gräsvallat.

Tidigare uppteckningar: Skaraborgs läns stenåldersgravar: K. E. Sahlström nr 3.

Antecknat av: Daniel Melin den 18 juni 1929.

 

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C-14-dateringar

Om Slutarpsdösens Vänner

  Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06.