Startsida / Beskrivning / Ordlista / Artikel / Litteraturlista / Inventering / Kartor / Teckningar och fotografier
Länkar / Fornlämningar / C14 / Slutarpsdösens Vänner / E-mail

C14-dateringar av benmaterial från Slutarpsdösen,
Kinneved sn Raä nr 21

Under våren 2000 daterades fem prover från ben från Slutarpsdösen på Centrum voor IsotopenOnderzoek vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna. Detta skedde i samband med att Torbjörn Ahlström gjorde osteologiska undersökningar av skeletten från Slutarpsdösen. De fem dateringarna visar tydligt att dessa människor dött under den tid då gånggrifterna byggdes på Falbygden. Det bör nu inte vara någon tvekan om att Slutarpsdösen är en dös och inte en hällkista som vissa påstått. Dessa dateringar stöder också den teori som Karl-Göran Sjögren och Per Persson lagt fram i artikeln "Radiocarbon and the chronology of Scandinavian megalithic graves" i Journal of European Archaeology från 1995 där de menar att dösar och gånggrifter är brukade samtidigt på Falbygden i centrala Västergötland. Denna teori vidareutvecklas i deras bok Falbygdens gånggrifter Del 1. Undersökningar 1985-1998, vilken kom våren 2001. Dateringarna från Slutarpsdösen återfinns där på sidorna 199 och 230.

Här visas dessa C14-dateringar i både okalibrerad och kalibrerad form.
Då halten radioaktivt kol i atmosfären varierade kraftigt under början av mellanneolitikum så är det svårt att få exakta dateringar från denna period. Trots prover med liten felmarginal så omfattar därför de kalibrerade dateringarna relativt lång tid eller splittras upp i flera tidsavsnitt av olika sannolikhet. Vanligen anger man bara första standardavvikelsen på den kalibrerade C14-dateringen, men här anges både första standardavvikelsen (sigma 1 eller 68,2 %), andra standardavvikelsen (sigma 2 eller 95,4 %) och tredje standardavvikelsen (sigma 3 eller 99,7 %) för att den kritiske läsaren ska kunna välja den säkerhet som läsaren föredrar.

 

Daterings-
nummer

okalibrerad
datering

kalibrerad datering,
68,2 % säkerhet

kalibrerad datering,
95,4 % säkerhet

kalibrerad datering,
99,7 % säkerhet

GrA-15010

4470±60BP

3340 - 3220 f.Kr. (45 %)
3200 - 3030 f.Kr. (55 %)

3350 - 2920 f.Kr.

3500 - 2900 f.Kr.

GrA-15012

4500±60BP

3340 - 3090 f.Kr.

3360 - 3020 f.Kr. (95 %)
2980 - 2920 f.Kr. (5 %)

3500 - 2900 f.Kr.

GrA-15013

4500±60BP

3340 - 3090 f.Kr.

3360 - 3020 f.Kr. (95 %)
2980 - 2920 f.Kr. (5 %)

3500 - 2900 f.Kr.

GrA-15128

4510±50BP

3340 - 3260 f.Kr. (36 %)
3240 - 3100 f.Kr. (64 %)

3360 - 3030 f.Kr.

3500 - 2900 f.Kr.

GrA-15135

4570±50BP

3370 - 3300 f.Kr. (40 %)
3240 - 3110 f.Kr. (60 %)

3500 - 3450 f.Kr. (7 %)
3380 - 3090 f.Kr. (93 %)

3650 - 2900 f.Kr

Summan av ovanstående
kalibrerade värden

3350 - 3100 f.Kr.

3370 - 3020 f.Kr. (95 %)
2990 - 2920 f.Kr. (5 %)

3500 - 2900 f.Kr.

För kalibreringen av C14-dateringarna har programmet OxCal v2.18 och kalibreringskurvan M. Stuiver, A. Long and R.S. Kra eds. 1993 använts.

 

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C14-dateringar

Om Slutarpsdösens Vänner

  Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06. E-mail