Startsida / Beskrivning / Ordlista / Artikel / Litteraturlista / Inventering / Kartor / Teckningar och fotografier
Länkar / Fornlämningar / C14 / Slutarpsdösens Vänner / E-mail

Slutarpsdösens vänner har sedan 1996 åkt runt i södra Sverige och i Danmark och sett en massa fornlämningar. Här följer de vi rekommenderar andra att se. Givetvis har mycket kvar att se, så vi hoppas kunna utvidga listan med tiden.
För besök på svenska platser rekommenderar vi boken "Med arkeologen Sverige runt", för Danmark boken "Vejviser til Danmarks oldtid" och givetvis alltid även bra kartor.

 

SVERIGE / SWEDEN

Bohuslän:

Vitlyckehällen
Hällristning
Tanum sn nr 1
Den största och finaste hällristningen i Sverige med museum invigt 1998.

Litslebyhällen
Hällristning
Tanum sn nr 75

Vrångstadsdösen
Dös
Bottna sn nr 141
Mycket vacker.

Greby gravfält
Höggravfält
Tanum sn
Höggravfält med många resta stenar. Från romersk järnålder.

Hagadösen
Dös
Stala sn nr 81
Mycket vacker.

Blomsholms skeppssättning
Stenkrets
Skee sn nr 343
Skeppssättningen är 42 m lång. Stävstenarna 3-4 m höga.

Skomakarhällen
Hällristning
Brastad sn nr 1

Aspeberget
Hällristnign
Tanum sn

Ryttarscenen
Hällristning
Tanum sn nr 72

Fossumhällen
Hällristning
Tanum sn

 

Gotland:

Uggarda råir
Bronsåldersröse
Rone sn

Gannarve
Skeppssättning
Gannarve sn

Kauparve
Röse
Lärbro sn
Ovanligt byggt röse.

Rannarve
Skeppssättningar
Klinte sn

Gålrum
Gravfält
Gålrum sn
Rösen, skeppssättningar, bildsten m m.

Gnisvärd
Skeppssättningar
Tofta sn

Digerråir
Bronsåldersröse
Garde sn

Bunge hembygdsmuseum
Bildstenar
Bunge sn

Trullhalsar
Gravfält
Anga sn

 

Halland:

Lugnarohögen
Skeppssättning i gravhög
Hasslöv sn nr 3
Skojig, att gå in i via gång från ett torp.

Gravfältet vid Lii
Gravfält
Fjärås sn
Gravfält med över 100 resta stenar. Högsta stenen 4,75 m hög. Yngre järnålder.

Gravfältet i Särestad, Hagbards kulle
Gravfält, resta stenar, storhög
Årstad sn nr 36

Långdösen i Klastorp
Dös
Träslöv sn nr 37

Källsjökistan
Hällkista
Källsjö sn nr 1

 

Skåne / Scania:

Ale stenar
Skeppssättning
Valleberga sn
Sveriges största stenkrets, ligger mycket vackert.

Havängsdösen
Långdös
Ravlunda sn nr 40
Sveriges vackraste dös? Ligger mycket vackert.

Bredarör eller Kiviksgraven
Gravröse med kista
Södra Mellby sn
Man kan gå in i röset. Kistan har mycket vackra hällbilder.

Skegriedösen
Långdös
Skegrie sn nr 2

Gillhög
Gånggrift
Barsebäck sn nr 12

 

Västergötland:

Luttra & Knaggårdens gånggrifter
Gånggrifter
Luttra sn nr 15 och 16
Luttra gånggrift är symbol för bl.a. Falbygdens museum. Delvis förstörd men mycket målerisk.

Klövatomtens ggr, Ragnvalds grav & Logårdens gånggrifter
Gånggrifter
Karleby sn nr 57
3 stora gånggrifter på rad strax N om Karleby kyrka. Den mellersta är Sveriges största gånggrift.

Ekornavallen
Gånggrifter, resta stenar, stenkretsar, röse, hällkista, treudd
Hornborga sn nr 31 m.fl.
Här finns fornlämningar från flera olika perioder. Girommen är känd som en av Sveriges största gånggrifter.

Sparlösastenen
Runsten
Sparlösa sn nr 13
Unik runsten med olika runalfabet och bilder.

Nolgårdens gånggrift
Gånggrift
Kinneved sn 5

Kyrkerör
Gånggrift
Falköping stad nr 28
Graven ligger i parken Plantis nära Falbygdens museum.

Flyhovshällen
Hällristning
Husaby sn
Västergötlands största hällristningskomplex.

Hjelmars rör
Gånggrift
Falköping stad nr 3
Kammarens 3 takblock väger 12, 8 & 4½ ton. Utgrävd flera gånger, många bärnstensfynd.

Höggravfältet i Dimbo
Höggravfält
Dimbo sn nr 6
Västergötlands största höggravfält med 214 högar, ca 36 runda stensättningar och 10 treuddar.

Glaskulla
Gånggrifter
Vårkumla sn nr 14

Askeberga skeppsättning
Stenkrets
Vad sn nr 10
En 55x18 m stor skeppssättning utan stävar. Tyvärr störs intrycket av inramande trädrader.

Faxerör
Röse
Sörby sn nr 3

Jättekullen
Hällkista
Södra Härene sn nr 4
Mycket stor.

Lumbers hög
Storhög
Norra Vånga sn nr 3

Amundstorps gravfält
Stenkretsar
Norra Lundby sn nr 62

Larva Bäsing
Storhög
Larv sn nr 22

Holöja kulle
Storhög
Gökhem sn nr 21

Ingels rör
Röse
Gudhem sn nr 14

Kung Björns gånggrift eller Gläshall
Gånggrift
Falköping stad nr 18
En av Sveriges största gångrifter.

Rössberga
Gånggrift, hällkista
Valtorp sn nr 2

Skalundahögen
Storhög
Skalunda sn nr 3
Västergötlands största storhög.

Skogsbokistan
Hällkista
Norra Säm sn nr 10
Mycket känd gavelhålshällkista som man kan gå in i.

Olsbrostenen
Runsten
N Åsarp sn nr 40

Brakelunds gravfält
Stenkretsar
Hasslösa sn nr 2

Stora Levene
Runsten
Levene sn nr 29
Sveriges högsta runsten, som är 4,6 m hög.

 

Öland:

Karlevistenen
Runsten
Vickleby sn
Ovanligt versmått.

Gettlinge gravfält
Gravfält med bl.a. skeppssättning
S Möckleby sn
Mycket vackert.

Ismantorp
Fornborg
Långlöt sn nr 30
88 bevarade husgrunder.

Eketorp
Fornborg, museum
Gräsgård sn
Rekonstruerad fornborg, utgrävd 196?-73.

Folkeslunda
Gravfält
Långlöt sn
Med ”Kroppkakestenen”.

Vi alvar
Gravfält
Källa sn
Stenar ”på trefot”, även kallade ”hönor på ägg”.

Gråborg
Fornborg
Algutsrum sn nr 16
Ölands största fornborg, med medeltida port och S:t Knuts kapell.

Mysinge gånggrifter
Gånggrifter
Resmo sn
Sveriges östligaste, 4 st (en är eventuellt en dös?)

 

Övriga Sverige / In the rest of Sweden:

Rökstenen
Runsten
Rök sn, Östergötland
Världens längsta runinskrift full av anspelningar på dåtida bildning. Rest i början av 800-talet e.Kr.

Sigurdsristningen
Runristning
Jäder sn, Södermanland
Runor och bilder på klipphäll. Även rester av vikingatida bro.

Smålandsstenar
Domarringar
Villstad sn nr 52, Småland

Inglingehögen
Gravfält med bl.a. högar
Inglinge sn, Småland
Gravklot och rest sten ovanpå största högen.

 

DANMARK / DENMARK

Jylland / Jutland:

Jelling
Runstenar, storhögar
Vejle amt, Jelling
Runstenarna berättar om kung Harald som kristnade och enade Danmark.

Kongehøjen
Långdös
Århus amt, Katbjerg
Mycket fin.

Påskær Stenhus
Runddös
Århus amt, Agri
Danmarks största runddös, mycket fin.

Stenvaddysse
Dös med 2 kammare
Århus amt, Stenvad sn

Lindholm Høje
Gravfält och museum
Nordjyllands amt, Norresundsby
Stort vikingatida gravfäl med skeppssättningar m.m. och bra museum.

Hvissehøj
Gånggrift med 2 bikammare
Nordjyllands amt, Torslev
Speciell med sina bikammare.

Troldkirken
Långdös
Nordjyllands amt, Sønderholm
Vacker.

Sniphøj
Dubbelgånggrift
Nordjyllands amt, Snæbum

Tornbydyssen
Dös
Nordjyllands amt, Tornby

Fyrkat
Fornborg och museum
Nordjyllands amt, Hobro

Blærekistan
Stenkista
Nordjyllands amt, Blære

 

Själland / Zealand:

Øms gånggrift
Gånggrift
Roskilde amt, Øm

Valby Hegn
2 långdösar med 3 kammare var, långdös med två kammare, långdös med förgård, gånggrift i långhög
Frederiksborgs amt, Valby Hegn
De trekamriga dösarna är mycket speciella, de andra också sevärda.

Tokkekøb Hegn
Kongedyssen: långdös med 2 kammare. Här finns även en långdös m 4 kammare, långdösar med två kammare och ett antal runddösar.
Frederiksborgs amt, Tokkekøb Hegn
Kongedyssen mycket fin och den med fyra kammare speciell.

Carlstenen
Runddös
Frederiksborgs amt, Halsnaes

Aldersrojættestuerne
Dubbelgånggrift + enkel gånggrift i samma hög och enkel gånggrift i annan hög
Västsjällands amt, Rørby
Mycket fina, ovanliga

Korshøj
Dubbelgånggrift
Västsjällands amt, Ubby

Troldstuerne
Dubbelgånggrift
Västsjällands amt, Stenstrup sn
Med belysning inuti!

Kong Øres grav
Långdös
Västsjällands amt, Kongsøre Skov
Mycket fin.

Frenderupsgårddyssen
Runddös
Västsjällands amt, Herrestrup

 

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C14-dateringar

Om Slutarpsdösens Vänner

  Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06. E-mail