Startsida / Beskrivning / Ordlista / Artikel / Litteraturlista / Inventering / Kartor / Teckningar och fotografier
Länkar / Fornlämningar / C14 / Slutarpsdösens Vänner / E-mail

 Om Slutarpsdösens Vänner

Slutarpsdösens Vänner bildades i maj 1997 av Lena Persson, Fredrik Lindström och Gunnar Creutz. Vi har sedan dess ägnat oss åt att besöka olika fornlämningar och andra intressanta sevärdheter, samt ägnat oss åt all möjlig trivsam samvaro. Vi har gjort flera längre och kortare resor i södra Sverige och i Danmark och en mängd kortare utflykter i vårt närområde här på Falbygden i Västergötland. Vi har på så vis kommit att se en mängd imponerande megalitgravar, som dösar och gånggrifter, många ståtliga stenkretsar, som domarringar och skeppssättningar, stiliga resta stenar, både bautastenar och runstenar, spännande hällristningar och storslagna rösen och storhögar. De fornlämningar vi främst rekommenderar ett besök vid har vi samlat på en särskild sida.

Vi började 1997 att göra denna hemsida om Slutarpsdösen för att därigenom göra information om denna unika megalitgrav, som vår dös är, tillgänglig för en vidare skara.

Vi har också lagt ut några bilder på oss.

 

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C14-dateringar

Om Slutarpdösens Vänner

  Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06. E-mail