Shortcut to the English version In English please!

Välkommen till

 Slutarpsdösens

hemsida

 

Slutarpsdösen är en unik megalitgrav utanför Slutarp söder om Falköping.
Dess vackra takblock har många skålgropar.  

 Viktig information!
På grund av att Telia lägger ner sin hemsidetjänst kommer denna site att försvinna.
Under en övergångsperiod kan du hitta den på adress
www.kinneved.se/slutarp och
en del av informationen kommer du även i fortsättningen att kunna hitta på
www.kinneved.se.
 
 

Till startsidan

Beskrivning av dösen

Ordlista

Sune Lindqvists artikel (1911)

Litteraturlista

Melins inventering (1929)

Kartor

Teckningar och fotografier

Länkar

Andra intressanta fornlämningar

C14-dateringar

Om Slutarpsdösens Vänner

Denna sida är gjord av Slutarpsdösens Vänner. Senast uppdaterad 2009-12-06. E-mail